Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu đang có 22916 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 8 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vũng Tầu 11966 công ty, Huyện Tân Thành 4151 công ty, Thành phố Bà Rịa 2313 công ty, Huyện Châu Đức 1356 công ty, Huyện Long Điền 1202 công ty, Huyện Xuyên Mộc 1094 công ty, ...