Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu đang có 22,897 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 8 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vũng Tầu 11,961 công ty, Huyện Tân Thành 4,150 công ty, Thành phố Bà Rịa 2,313 công ty, Huyện Châu Đức 1,355 công ty, Huyện Long Điền 1,201 công ty, Huyện Xuyên Mộc 1,093 công ty, ...