Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu đang có 22,518 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 8 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vũng Tầu 11,742 công ty, Huyện Tân Thành 4,044 công ty, Thành phố Bà Rịa 2,276 công ty, Huyện Châu Đức 1,338 công ty, Huyện Long Điền 1,187 công ty, Huyện Xuyên Mộc 1,072 công ty, ...